Zarejestruj lokację

Rejestracja obiektu w bazie obiektów filmowych FilmLocations

Wynajem domu, apartamentu lub innej, ciekawej nieruchomości może być świetnym pomysłem na zasilenie domowego budżetu, a – w przypadku firm – alternatywnym sposobem reklamy i metodą utrwalenia wizerunku marki.

Rejestracja nieruchomości w bazie FilmLocations jest bezpłatna, nie ponosicie Państwo kosztów administracyjnych, kosztów sesji zdjęciowej swojej nieruchomości, czy obróbki zdjęć. W momencie pierwszego wynajęcia obiektu nasza firma pobiera jednorazową prowizję w wysokości 15% kosztów wynajmu.

Jeśli uważacie Państwo, że dom lub przestrzeń, którą posiadacie, może zostać lokacją filmową, prosimy o wysłanie do nas maila na adres hello@filmlocations.pl z załączonymi aktualnymi fotografiami lokacji i krótkim opisem (Jaki jest metraż? Które to piętro? Czy w budynku jest winda?, etc.). Zdjęcia najlepiej jest wgrać poprzez filmlocations.wetransfer.com

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi zgłoszeniami. Nie udzielamy informacji o rejestracji obiektów telefonicznie. Zapraszamy do kontaktu mailowego: hello@filmlocations.pl

W związku z klauzulą RODO Państwa dane osobowe oraz inne poufne informacje, nie będą przekazywane do wiadomości osób trzecich, np. firm produkcyjnych, bez Państwa zgody, a terminy dokumentacji będą ustalane z Państwem ze stosownym wyprzedzeniem. W przypadku wynajęcia Państwa nieruchomości przez ekipę filmową, chronimy Państwa bezpieczeństwo pośrednicząc w zawieraniu umowy z producentem.


Czego mogę oczekiwać, jeśli moja nieruchomość zostanie wybrana?

Wynajęcie lokacji zarejestrowanej i opublikowanej w naszej bazie może zająć kilka miesięcy, lat lub … 5 minut. Powodzenie zależy tutaj od specyfiki scenariusza, w ramach którego poszukiwana jest lokacja, aktualnej mody lub wielu innych uwarunkowań branży filmowej.

Jeżeli Państwa nieruchomość została wyselekcjonowana i umieszczona na reżyserskiej liście jako faworyt, możecie Państwo spodziewać się dwóch lub nawet trzech wizyt studia filmowego zanim zapadnie finalna decyzja i nadejdzie dzień zdjęciowy.

Dokumentacje te trwają około 30 minut i służą wykonaniu dodatkowych zdjęć lokacji oraz analizie jakie dana przestrzeń stwarza możliwości operatorskie oraz reżyserskie.

Ostatnia dokumentacja zwana techniczną trwa najdłużej (15 – 45 minut), skupia też najwięcej osób, gdyż biorą w niej udział szefowie poszczególnych pionów, tj. producent, kierownik produkcji, reżyser, operator, scenograf, mistrz oświetlenia, kierownik planu. Każda z tych osób musi przed dniem zdjęciowym szczegółowo zaplanować swoją pracę.

Kiedy zapadnie definitywna decyzja i lokacja zostanie wybrana, FilmLocations dostarczy Państwu umowę zawieraną ze studiem filmowym. Jest to standardowa umowa wynajmu obiektu zdjęciowego precyzująca następujące kwestie: termin zdjęć, dokładny adres lokacji, warunki własności, sposób płatności, adaptacje scenograficzne, Ew. zniszczenia i odszkodowanie, prawo autorskie do wizerunku obiektu, etc.

Płatność za wynajem Państwa nieruchomości, o ile nie zostały poczynione inne ustalenia, realizowana jest do 14 dni przelewem na podany rachunek bankowy na podstawie wystawionego przez Państwa rachunku bądź umowy.

W razie konieczności przeprowadzenia adaptacji scenograficznych, na 1 lub 2 dni przed okresem zdjęciowym mogą być Państwo poproszeni o umożliwienie scenografowi prac przygotowawczych. Jeśli okres przygotowawczy trwa dłużej niż 8 godzin, powinien zostać dodatkowo opłacony według stawki równej 50% kwoty wynajmu za dzień zdjęciowy. Dekonstrukcja scenografii i wszelkie prace porządkowe powinny być przeprowadzane bezpośrednio po zakończeniu zdjęć, jednakże jeżeli ostatni dzień zdjęciowy trwa dłużej niż 12 godzin, wówczas zwyczajowo przyjęte jest, iż prace porządkowe przesuwa się na następny dzień nie pobierając żadnych dodatkowych opłat.

Po zakończeniu filmowania studio filmowe zobligowane jest do przywrócenia Państwa nieruchomości do stanu identycznego do tego sprzed realizacji filmu.


Czego oczekiwać będą filmowcy wynajmując moją nieruchomość? 

Jeżeli Państwa nieruchomość została wybrana, umowa najmu podpisana a dzień zdjęciowy nadszedł, oczekiwania ekipy filmowej będą jasne i sprecyzowane. Oczekuje się, aby:

1. Lokacja była dostępna w terminie i godzinach przewidzianych umową

2. Wygląd lokacji był identyczny z tym, jaki został uchwycony na zdjęciach wykonanych przez naszych location managerów. Jeżeli planujecie Państwo remont lub zmianę aranżacji wnętrza, prosimy zaplanować takie działania po okresie zdjęciowym

3. Praca ekipy mogła przebiegać bez żadnych zakłóceń: nie ma nic złego w fakcie, iż chcą Państwo „mieć wszystkich i wszystko na oku” lub po prostu przyglądać się realizacji, jednakże w razie jakichkolwiek zastrzeżeń lub problemów, prosimy o kontakt z naszym location managerem, jako osobą odpowiedzialną za działania członków ekipy

4. Jeżeli planują Państwo opuścić lokację podczas zdjęć bardzo prosimy o pozostawienie naszemu location managerowi lub kierownikowi produkcji numeru telefonu, pod którym będziecie Państwo dostępni w razie pytań lub potrzeby pomocy.

5. Po zakończeniu realizacji, demontażu scenografii i wyniesieniu sprzętu zdjęciowego Państwa obecność jest kluczowa, abyście potwierdzili Państwo, że nie macie zastrzeżeń co do stanu w jakim ekipa filmowa zostawia lokację (w szczególności należy sprawdzić, czy miejsce jest sprzątnięte i nieuszkodzone).